Măsurători

Măsurăm detaliat elementele constructive ale spaţiului (pereţi, stâlpi, goluri, grinzi, terase), utilităţi existente (coloane de instalații, alimentări cu apă, gaz, energie electrică, centrale termice, elemente de climatizare), piese de mobilier, obiecte de artă şi orice elemente de integrat în noul proiect.

Concept

Cheia întregului demers artistic, ne ghidează pe tot parcursul proiectului şi ne facilitează luarea deciziilor, ne ajută în selecţia finisajelor, mobilierului şi decoraţiunilor. Conceptul este o viziune finală care rezultă din mai multe variabile: documentare, povestea sitului, preferinţele de stil ale utilizatorilor, diverse obiecte, culori, sau orice poate deveni un centru în jurul căruia se creionează tot restul.
Conceptul se poate în prima faza materializa în schiţe, discuţii, fotografii de documentare, chiar şi simulări 3D primare.

Proiect de bază

Include desenele tehnice care rezolvă geometria şi logica spaţiilor (schițe, planuri, secțiuni). Prin acesta se stabilesc funcţiunile finale şi legăturile dintre ele, compartimentări noi, zone de circulatâție, amplasamentul mobilierului și al dotărilor specifice.

Proiect de detaliu

Pe lângă proiectul de bază, acest serviciu include planurile de instalaţii electrice, planurile de iluminat si prize, desfăşuratele tuturor pereţilor, stereotomia placajelor şi toate detaliile necesare construcției. Aceste desene sunt de obicei esenţiale pentru o execuţie fluida, fără depășiri de buget şi timp.

Simulări 3D

Simulările tridimensionale (randările) se realizează în programe specializate şi au ajuns la o asemenea performanţă, încât pot prezenta foarte realist viitoarele interioare, chiar cu finisajele, obiectele de mobilier şi decoraţiunile selectate de către client. În simulări încercăm să redăm cât mai fidel ambianţa spaţiilor, iluminatul de zi şi de noapte.

Proiecte de mobilier

În orice proiect există un raport diferit între mobilarea cu produse de serie (din magazine) și cea cu mobilier produs special pentru spațiul respectiv (la comandă, custom). În cazul din urmă, este nevoie de fișe tehnice de detaliu ale pieselor propuse, care servesc inițial în procesul de ofertare și ulterior in producție.

Asistenţă, consultanţă, recomandări

Există opţiuni nelimitate în piaţa materialelor de construcţii, a finisajelor, a mobilierului, a decoraţiunilor. Selecţia acestora poate fi un proces anevoios fără un specialist, fără exercițiu și anumite scurtături, create în timp pe baza unor relații de încredere cu furnizori si producători.
Asistența constă in vizite de șantier ori de câte ori este nevoie.

Graphic design, Identitate vizuală

Pentru că de multe ori gândim integral conceptul unui spațiu și ne documentăm temeinic, ajungem să transpunem ideile noastre și in partea de signalistica de orientare în spații mari, în grafică și declinarea logo-ului, necesare de obicei in proiectele de Horeca.